1 februari 2023

Algemene Leden Vergadering

Om 20.00 uur is onze ALV. De inloop is vanaf 19.45 uur. Tijdens deze ALV wordt de begroting voor 2023 besproken. Ook is er ruimte vragen te stellen over de tussenevaluatie van ons jaarplan en zullen wij iets vertellen over de samenwerking tussen onderwijs en opvang op ons kindcentrum.

3 februari 2023

Inloopuurtje

Van 15.15 uur tot 16.15 uur kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind. Uw kind legt dan werkjes klaar en misschien krijgt u wel een lesje van uw eigen kind!

10 februari 2023

Portfolio’s mee naar huis

Op vrijdag 10 februari gaan de kindportfolio’s mee naar huis. Uw kind presenteert middels het portfolio aan u de voortgang en het werk van de afgelopen periode.

13 februari 2023 – 23 februari 2023

Oudergesprekken

Tijdens deze periode houden wij oudergesprekken over de voortgang van uw kind. U wordt t.z.t. uitgenodigd via Parro om een afspraak in te plannen.

23 februari 2023

Schoolschaatsen voor de bovenbouw

Vandaag gaan de bovenbouwkinderen schoolschaatsen!

24 februari 2023

Studiedag

Vandaag hebben de leerkrachten een studiedag. Er is deze dag geen onderwijs. De kinderen zijn vrij. Wel bieden wij BSO. Neemt uw kind normaal gesproken ook de vrijdag op de BSO af? Dan staat uw kind automatisch ingepland op deze dag. Neemt uw kind normaal gesproken geen BSO af op vrijdag, dan zou u een extra dag aan kunnen vragen.

25 februari 2023 – 5 maart 2023

Voorjaarsvakantie

Vanwege de voorjaarsvakantie is ons onderwijs gesloten. Onze opvang is wel open.

21 maart 2023

Studiedag

Vandaag hebben de leerkrachten een studiedag. Er is deze dag geen onderwijs. De kinderen zijn vrij. Wel bieden wij BSO. Neemt uw kind normaal gesproken ook de dinsdag op de BSO af? Dan staat uw kind automatisch ingepland op deze dag. Neemt uw kind normaal gesproken geen BSO af op dinsdag, dan zou u een extra dag aan kunnen vragen.

traktatie-met-aarbeien
werkweek