‘Een veilige gemeenschap waar iedereen zichzelf mag zijn’

Door het creëren en in stand houden van een sfeer van saamhorigheid, respect en transparantie is er een omgeving waar leerkrachten en ouders, maar vooral de leerlingen ruimte voelen om in alle veiligheid te werken aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfdiscipline.

Bestuur en directie • Ledenvergadering • Commissie van toezicht • Erkenning en lidmaatschappen

DE ROTTERDAMSE MONTESSORISCHOOL

Vereniging De Rotterdamse Montessorischool is opgericht in 1916 als een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Bestuur

Omdat de Rotterdamse Montessorischool een vereniging is, zijn alle ouders automatisch lid van deze vereniging. Uit deze leden wordt vervolgens een bestuur gekozen. Het bestuur van onze school buigt zich over de misse/visie van de school en maakt lange termijn keuzes over bijvoorbeeld het schoolgebouw, de financiën, onderwijskwaliteit en algemene school aangelegenheden.

Huidige bezetting: Miranda Koot (voorzitter), Esther Scholten (secretaris), Rogier van Beijeren (penningmeester), Linda Boer (algemeen)

bestuur-schoolDirectie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie. Deze wordt gevormd door directeur-bestuurder Marion Wiendels en directeur onderwijs Jennyfer van Leeuwen. Zij legt verantwoording af aan het bestuur (en daarmee aan de ALV) over het gevoerde en te voeren dagelijks beleid.
directie@montessoribasisschool.nl

Ledenvergadering

Het bestuur roept twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. Op de agenda staan zowel financiële als beleidsmatige zaken en vaak is er een interessante presentatie van een actueel thema dat op school speelt, zoals het pestprotocol, het klimaatbeheerssysteem of Filosofie.

De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en daarmee voor de ouders dé plek om mee te praten over de koers van de school.

 

Erkenning en lidmaatschappen

Onze Montessorischool is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging, die periodiek de kwaliteit van het onderwijs controleert: www.montessori.nl

De school is ook aangesloten bij de RABS (Rotterdamse Algemeen Bijzondere Scholen) en de VBS (Vereniging Bijzondere scholen).

De school is tevens lid van de PO-raad (belangenvereniging voor het primair onderwijs) en de Coöperatie PO (belangenvereniging voor kleine schoolbesturen).

 

Bewaren