Muziekles

Wekelijks krijgen alle kinderen muziekles (of dans / theater) van een vakdocent. In de onderbouw vindt dat plaats in hun eigen klas, in de midden- en bovenbouw in het muzieklokaal. Tijdens deze lessen zingen de kinderen, worden er muziekinstrumenten bespeeld en krijgen de kinderen les over de muziekgeschiedenis. In groep 5 krijgen alle kinderen een jaar lang 30 minuten in de week instrumentenklas. De kinderen krijgen in een klein groepje les in verschillende muziekinstrumenten: yukulele, keyboard, blokfluit. De kinderen leren dit jaar ook de beginselen van het notenlezen. In de bovenbouw is er een schoolorkest. Kinderen die een instrument bespelen kunnen hieraan deelnemen. Tijdens het trapzingen bij de kerstvieringen begeleidt het schoolorkest de zang.

Filosofie

Al jaren hebben wij een fijne samenwerking met De Denkschool . Vanaf de onderbouw krijgen onze kinderen filosofieles van juf Caroline, een opgeleide filosofe.

Zwemles

Alle kinderen van de middenbouw (groep 3, 4 en 5) krijgen wekelijks zwemles in recreatiecentrum Oostervant. Zij oefenen tijdens de lessen voor diploma A, B, C of zwemvaardigheid 1, 2 of 3.

Sportplanlessen

Vanaf de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) krijgen alle kinderen twee keer in de week gymnastiekles van juf Marijke, onze vakdocent voor gymnastiek. De lessen op donderdag zijn de zogenoemde sportplanlessen. Deze lessen staan steeds gedurende een aantal weken achtereen in het teken van één bepaalde sport, bijvoorbeeld basketbal, hockey, etc.

Remedial teaching

Wij hebben op school een eigen remedial teacher in dienst. Juf Gudrun geeft remedial teaching aan de kinderen die extra ondersteuningsbehoefte hebben op een bepaald ontwikkelingsgebied. Deze kinderen krijgen dan gedurende een periode van ongeveer 10 weken individueel 20 minuten in de week extra ondersteuning.

Werkweek

Alle leerlingen vanaf groep 4 gaan elk jaar 4 dagen op werkweek naar een buitenlocatie in Nederland. We organiseren daar een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo is er een sportdag, een culturele dag, een creatieve dag, we bezoeken met alle kinderen een zwembad, we houden een open podium en een bonte avond met een disco. Voor groep 8 is er een speciale groep-8-dag met een spooktocht of bosspel in de avond. Deelname aan de werkweek maakt onderdeel uit van het lesprogramma.

Schoolreis

De kinderen van groep 2 en 3 gaan jaarlijks op schoolreis. Meestal is dit een dag naar familiepretpark Duinrell. Ook deelname aan de schoolreis maakt onderdeel uit van het lesprogramma.

Activiteiten

Wij houden op school wel van een feestje en organiseren dan ook een hoop gezellige activiteiten in en om de school. Vaak vinden de openingen plaats op het grote schoolplein om de prachtige paardenkastanje, waar we met de hele school liedjes zingen of dansjes doen. Ook gaan de leerkrachten regelmatig verkleed in de kleurigste creaties om een leuk thema in te wijden. Voorbeelden van terugkerende activiteiten zijn: de kinderboekenweek, de sportdag, het cultuurproject, de Grote Rekendag, het trapzingen met kerst, de ontvangt van Sinterklaas, het kerstdiner en de musical van groep 8.