‘Eigenlijk is het hier altíjd feest!’

Vieringen van speciale dagen en andere feesten zijn vaak een traditie, altijd gezellig en belangrijk voor het gevoel van samen. Wij steken er veel energie in.

FEESTDAGEN

Alle reguliere (christelijke) feestdagen worden met enthousiasme gevierd. De kinderboekenweek en een bezoek van Sinterklaas worden nooit overgeslagen en met Kerst is er het traditionele trapzingen en een kerstdiner in de klas.

sint

‘Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht’

Ook andere speciale momenten kunnen worden gevierd. Zo hadden we zeer geslaagde schooldiners, lentefeesten, een bibliotheeklunch, een zomerfeest, jubileumfeesten, enzovoorts. De organisatie hiervan is afhankelijk van de agenda van dat schooljaar, van initiatieven van groepen en/of ouders en van actuele maatschappelijke ontwikkelingen (Koningsfeest).

Voor de andere gangbare religieuze feestdagen geldt dat leerlingen die deze vieren, thuis mogen blijven. Het gaat om

• Divalfeest en het Holyfeest;

• het Offerfeest en het Suikerfeest;

• het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest

Het verlof hiervoor moet altijd minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd. Als de actualiteit daarom vraagt besteden we op school ook aandacht aan deze feesten, maar ze worden niet ‘gevierd‘.

Klik hier voor het Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties  

 Dhr.Heinen-rechterkant

“Een ideale werkplek!”

Het gezicht van de schooladministratie

Wim Heinen

Toen meneer Heinen in 2000 bij de Rotterdamse Montessorischool kwam bracht hij allereerst de ICT op orde. Inmiddels heeft hij ook vele andere taken: De telefoon aannemen, absenten noteren, de leerling- en schoolmelkadministratie bijhouden, overzichten samenstellen, koffievoorraad op peil houden en nog een lijst van allerhande bezigheden. Hij voelt zich als een vis in het water: “Ik heb het gevoel dat ik in een team meedoe en voel me verantwoordelijk voor de zaak hier. Dat deze school ook nog eens voorop loopt op het gebied van automatisering maakt het voor mij een ideale werkplek.”