Missie

De Rotterdamse Montessorischool biedt primair onderwijs vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori. Bij ons staat het individuele kind centraal. Dit betekent dat wij het kind observeren, leren en stimuleren om, naar eigen aanleg en tempo, zich te ontwikkelen.

De Rotterdamse Montessorischool is een school met karakter. Een ontmoetingsplek voor kinderen, leerkrachten en ouders waar wij met elkaar leren, spelen, ontspannen en samenzijn. Wij noemen onszelf ook wel de dorpsschool in de grote stad: we zijn een gemeenschap.

De Rotterdamse Montessorischool staat voor goed onderwijs met ruimte voor extra’s. Wij vinden het belangrijk onze kinderen mee de wereld in te nemen. Kosmisch onderwijs en opvoeding neemt bij ons een centrale rol in. Er is veel aandacht voor de natuur, maar ook voor cultuur en creativiteit.

Kernwaarden

  • Gemeenschapsgevoel: respect, veiligheid, sfeer
  • Vrijheid in gebondenheid: ruimte/individuele vrijheid binnen kaders
  • Uitdagende, stimulerende omgeving: sfeer, gezelligheid, voorbereide omgeving
  • Kind centraal: individuele ontwikkeling uitgangspunt

Visie

Op de Rotterdamse Montessorischool streven wij ernaar kinderen te begeleiden in de vorming naar evenwichtige, zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun omgeving, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een betere samenleving.