Missie

De Rotterdamse Montessorischool kindcentrum biedt onderwijs en opvang vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. Bij ons staat het individuele kind centraal. Dit betekent dat wij het kind observeren, leren en stimuleren, om naar eigen aanleg, interesse en tempo, zich te ontwikkelen.

Ons kindcentrum heeft karakter. Het is een ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en professionals waar wij met elkaar leren, spelen, ontspannen en samenzijn. Wij noemen onszelf ook wel de dorpsschool in de grote stad: we zijn een gemeenschap.

De Rotterdamse Montessorischool kindcentrum staat voor goed onderwijs en goede opvang met ruimte voor extra’s. Wij vinden het belangrijk onze kinderen mee de wereld in te nemen. De kosmische grondhouding neemt bij ons een centrale rol in. Er is veel aandacht voor de natuur, maar ook voor cultuur en creativiteit.

Kernwaarden

  • Gemeenschapsgevoel: respect, veiligheid, sfeer
  • Vrijheid in gebondenheid: ruimte/individuele vrijheid binnen kaders
  • Uitdagende, stimulerende omgeving: sfeer, gezelligheid, voorbereide omgeving
  • Kind centraal: individuele ontwikkeling uitgangspunt

Visie

Op De Rotterdamse Montessorischool kindcentrum streven wij ernaar kinderen te begeleiden in de vorming naar evenwichtige, zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun omgeving, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een betere samenleving.