‘Wat leuk! Je vraagt je bijna af hoe ze nog tijd overhouden voor het ‘harde’ onderwijs’

Onze school besteedt bovengemiddeld veel aandacht aan niet-cognitieve aspecten van de ontwikkeling van het kind

Muziek • Bibliotheek • Gymnastiek • Sportdag • ZwemmenKinderboerderij • Schoolreis

SPORT & SPEL

Muziek

Elke groep krijgt wekelijks een muziekles van onze vakleerkracht muziek. Daarnaast zijn er blokfluitlessen waaraan kinderen kunnen deelnemen. Ook is er het schoolorkest dat een belangrijke functie heeft tijdens het jaarlijkse trapzingen rond kerst.

trapzingen

Bibliotheek

Onze schoolbibliotheek is eerder een mediatheek en bevat naast de informatieve boeken, lees- en prentenboeken een collectie beeldmateriaal, luisterboeken, vertelplaten en een ‘opzoekhoek’ met naslagwerken en een internetverbinding.

De bibliotheek blijft ook in de toekomst inspelen op nieuwe ontwikkelingen en onderhoudt zo een stimulerende leesomgeving. Elk jaar is er ruime aandacht voor leesbevorderende activiteiten, zoals de nationale voorleesdagen, de nationale voorleeswedstrijd, de kinderjury en natuurlijk de kinderboekenweek.

De middenbouwgroepen komen wekelijks boeken lenen. Leerlingen uit de bovenbouw gaan zelfstandig. Ook de oudste kleuters maken kennis met de bibliotheek.

Gymnastiek

Alle kinderen van de midden- en bovenbouw krijgen van onze vakleerkracht lichamelijke oefening minimaal eens per week een gymles van 50 minuten in Recreatiecentrum Oostervant. Tijdens deze lessen is het dragen van gymschoenen verplicht. Het dragen van sieraden is in verband met de veiligheid niet toegestaan.

Alle kinderen douchen na de gymles. In de middenbouw doen de jongens en meisjes dat samen onder toezicht van de groepsleerkracht, vanaf groep 6 gaan de jongens en meisjes in aparte kleedkamers.

gym

Sportdag

In het najaar vindt de sportdag plaats. Alle leerlingen van de school leggen dan met elkaar een sportief parcours af.

Zwemmen in de middenbouw

Alle middenbouw-leerlingen hebben schoolzwemmen op maandag, ook in Receratiecentrum Oostervant. Het is de bedoeling dat elk kind aan het eind van de schoolzwemperiode minimaal zijn A- en B-diploma heeft gehaald. De leerlingen kleden zich om in gemeenschappelijke kleedruimtes (gemengd), onder toezicht van de groepsleerkrachten.

Kinderboerderij

Iedere onderbouwgroep gaat minimaal één keer per jaar naar een boerderijles op Kinderboerderij De Bokkesprong.

Schoolreis

Voor groep 2 en 3 organiseren we in het voorjaar een schoolreis naar Duinrell in Wassenaar.

 Pestprotocol

“Je moet het gewoon niet doen”

Met Siem en Neeltje uit groep acht wordt gesproken over het pesten op school.

Pesten

Op school teken je een respect-formulier. Ken je dat?

“We ondertekenen wel een formulier, met je ouders en met meneer Dirksen waarop al die regels staan, dat respect contract. Maar dat is wel langer geleden. Ze vinden het belangrijk dat je niet pest. 

Wat is pesten eigenlijk?

“Schoppen en slaan. Maar ook met woorden: schelden. En ook als je nooit mee mag doen – dan word je buitengesloten. Als je op internet kijkt zijn er websites waar je cyberpesten kan melden. Als er bijvoorbeeld iets over je privé op internet wordt gezet. Of als je gedwongen wordt iets te doen. Maar dat is dan echt dreigen. Op het jeugdjournaal hebben ze het ook wel eens over pesten.”

“Je kan ook in de buurt van je huis gepest worden, maar dan ken je die jongens eigenlijk niet eens. Dat is echt vervelend. Dan vraag ik mijn vader om mee te gaan.”

Pest je zelf weleens?

“Misschien, maar dan heb ik het niet goed in de gaten. Als die ander dan zegt dat ik moet ophouden dan doe ik dat ook. Het is wel lastig als diegene dan opeens niet meer met je wil praten.” 

Wat doe je als je gepest wordt?

“Er over praten met mijn ouders, of naar de juf gaan. Je kan ook met je vrienden overleggen en een goed plan bedenken. Maar je moet er wel iets van zeggen, ook tegen de pester – dat het vervelend is. Je kan maar beter niet gaan slaan, dan wordt het alleen maar erger.” 

Hebben jullie nog een belangrijke boodschap?

“Ja, je moet gewoon niet pesten.”