‘Je kunt altijd bij me terecht, en alles wat je me vertelt blijft geheim!’

Als het even niet zo lekker loopt, als er gepest wordt, als er problemen met gedrag of binnen het gezin zijn, dan gaan we daarmee aan de slag.

Vertrouwenspersoon • Schoolmaatschappelijk werker

VERTROUWENSPERSOON

Ilona van Amerongen is behalve leerkracht ook de vertrouwenspersoon op school. Zij was lang werkzaam in verschillende vormen van kinder- en jeugdhulpverlening en heeft veel ervaring in de begeleiding van kinderen met problemen.

HR-v-amerongen03

Ilona

Zij is er voor zowel de kinderen, de ouders als de leerkrachten. Als er sprake is van pesten, als je kind buiten de groep valt, bij sociaal-emotionele problemen of als er sprake is van seksuele intimidatie, kan dat bij haar gemeld worden.

Problemen kunnen zich voordoen tussen leerlingen, tussen leerling en leerkracht, tussen een leerling en de ouders of tussen leerkracht en ouders.

“Soms kan het nodig zijn, dat ik iets tóch met iemand anders moet bespreken, maar dat doe ik alleen als degene met wie ik praat, dat goed vindt’, vertelt ze. ‘Als een leerling met een probleem bij mij komt dan luister ik aandachtig naar zijn of haar verhaal. Ik stel vragen om het probleem duidelijk te krijgen. Ik leg vervolgens uit wat ik ga doen en we maken een nieuwe afspraak. Als het om pesten gaat, kan ik bijvoorbeeld met de pester gaan praten. Ook praat ik misschien met de ouders van de leerling of de ouders van de pester. Een enkele keer roep ik de hulp in van een extern deskundige.”

Juf Van Amerongen zorgt dat iedereen die haar nodig heeft, haar weet te vinden. “Je kunt mij altijd opzoeken in de pauze, of na schooltijd. Mailen (ivamerongen@gmail.com) of bellen (06- 222 19 294) mag ook altijd. Neem ik niet op, stuur dan vooral een sms. Ik neem zo snel mogelijk contact op.”

tekening

Schoolmaatschappelijk werk

Mariëtte Natrop is schoolmaatschapplijkwerker en levert op onze school hulp en ondersteuning voor kinderen met gedrags- of sociale problematiek. Zij helpt tussen ouders en school en tussen ouders en hulpverlening. Zij verzorgt kortdurende hulpverlening en kan verwijzen voor verdere hulp. Ze signaleert problemen liefst zo vroeg mogelijk en ondersteunt in de begeleiding van kinderen die problemen vertonen in en/of buiten de klas, met terugkoppeling naar de intern begeleider. Ze coördineert ook de zorg bij een probleem waarbij verschillende disciplines betrokken zijn.

Mariëtte geeft sociale vaardigheidstrainingen en biedt laagdrempelige hulp, bijvoorbeeld in de vorm van opvoedadvies.
Bereikbaar:
elke maandag middag op school.
Telefonisch: maandag, dinsdag en donderdag op 06-816 17 11

 Dhr.Zinhagel

“Ik voelde me meteen thuis”

De zingende conciërge

Roy Zinhagel

Wanneer je door de gangen loopt en iemand hoort zingen heeft grote kans dat hij conciërge Roy Zinhagel tegen het lijf loopt. Meneer Zinhagel zorgt ervoor dat de school er verzorgd uit ziet en dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen werken en spelen. Zijn werk is erg afwisselend: hij zet kasten in elkaar, repareert de pannakooi, fikst weggezakte tegels of een deur die niet goed sluit en haalt boodschappen.

Voordat hij naar de functie van conciërge solliciteerde, werkte meneer Zinhagel jarenlang in de (staal)bouw, de haven en was hij tegelzetter en metselaar. “Ik had niet verwacht dat het hier zo leuk zou zijn. Op 1 oktober 1995 begon ik als conciërge, tien dagen later was ik jarig en kreeg ik gelijk een feest. Ik voelde me meteen thuis.”