AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Om uw kind in te kunnen schrijven op de Rotterdamse Montessorischool maakt u, enkele maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, een afspraak voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst ( 1 x per maand op maandagmorgen ).
De bijeenkomsten worden door meerdere geïnteresseerde  ouders gelijktijdig bezocht. U wordt geïnformeerd en rondgeleid. Na afloop van de rondleiding kunt u besluiten uw kind aan te melden voor de loting (formulier aanmelding voor loting).

In het kwartaal waarin uw kind drie wordt, neemt het dan deel aan de loting, die door een ( externe ) notaris wordt verricht.
De uitslag van de loting wordt direct met de ouders gedeeld.

U ontvangt, als uw kind is ingeloot, een inschrijfformulier om de aanmelding definitief te maken.
Is uw kind uitgeloot, dan kunt u besluiten het op de wachtlijst te plaatsen.
U stuurt dan een antwoordstrookje in.

Bent u te laat voor de informatiebijeenkomst ( uw kind is al 3 jaar of ouder ) en dus ook voor de kwartaalloting, dan kunt u toch inschrijven voor een plaatsje op de wachtlijst.
U kunt in dat geval contact opnemen met de administratie en om toezending van een ‘inschrijfformulier voor de wachtlijst’ verzoeken.

Nadat u via de website geïnteresseerd bent geraakt is het eerste contact met school dus altijd telefonisch en vaak met onze administrateur, de heer Heinen. Hij staat u graag te woord voor het maken van een afspraak op 010- 4775767.

kinderen-rechterkantwerkweek2-rechterkant

 

Bewaren