‘Eigenlijk komt het altijd neer op: het kind centraal’

De antwoorden op al uw brandende vragen!

Iets voor mijn kind? • Voortgezet onderwijs? • Ingeloot? • Bij één leerkracht? • Dezelfde juf? • Kan niet kiezen?! • Sociale vaardigheden

FAQ

Dat het Montessori-onderwijs, is dat ook iets voor mijn kind?

Ja. Bijna alle kinderen passen op zowel een Montessorischool als een klassikale school. Wel is het belangrijk dat de opvoedingsstijl thuis aansluit op het Montessori-onderwijs. Hierbij staan ‘Help het mij zelf te doen’ en ‘Vrijheid in gebondenheid’ centraal.

Kan mijn kind hierna ook naar regulier voortgezet onderwijs?

Ja. Onze leerlingen krijgen voldoende bagage mee om zich thuis te voelen in elk type voortgezet onderwijs. Juist omdat onze leerlingen van jongs af aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen, voelen ze zich thuis op elke school.

schilderen

Lior en Noé schilderen

Hoe groot is de kans dat mijn kind ingeloot wordt?

Niet groot. Elk kwartaal kunnen we 11 kinderen plaatsen, waarbij broertjes en zusjes van leerlingen voorrang krijgen. Gemiddeld ontvangen wij 30 inschrijvingen per kwartaal.

Hoe lang zit mijn kind bij één leerkracht?

In principe blijft een kind gedurende de hele bouw bij dezelfde leerkracht. Toch komt het regelmatig voor dat leerkrachten van school vertrekken, andere werktijden krijgen of gaan werken in een andere bouw. We streven naar zoveel mogelijk continuïteit, maar kunnen dit niet altijd waarmaken.

Onderbouw: groep 1 en 2
Middenbouw: groep 3, 4, 5
Bovenbouw: groep 6, 7, 8

Gaan alle kinderen van de onderbouwgroep naar dezelfde juf in de middenbouw?

Nee, elk kind gaat met één, twee of drie klasgenoten of vriend(innet)jes uit een andere klas naar een volgende bouw.

Wat als mijn kind niet tot het kiezen van een werkje komt?

Keuzes maken is een proces. Ieder kind vindt hierin zijn eigen weg. Het ene kind gaat direct volop experimenteren en zal in groep 1 heel veel werkjes uit de kast pakken. Het andere kind kiest gedurende een periode voor een bepaald werkje waarbij hij of zij zich prettig en veilig voelt. En weer een ander kind bekijkt vanuit een veilige plek, zijn tafel, wat er zoal in zijn omgeving gebeurt. De leerkracht observeert de leerlingen zorgvuldig en zal per situatie kinderen stimuleren mee te doen met individuele lesjes en/of groepslesjes en/of hulp bieden bij het maken van keuzes. In de middenbouw wordt een weektaak-kaart of een dagtaak-kaart als hulpmiddel gebruikt om de leerlingen te helpen.

meisje-met-boek

Dora kiest een boek in de bieb

Wat doen jullie aan sociale vaardigheden met betrekking tot pesten?

In alle bouwen besteden wij volop tijd en aandacht aan sociale vaardigheden zoals ‘samen spelen, samen delen’. Tijdens het werken, het buitenspel, pauzes, in het speellokaal en in de rij, komt het omgaan met uitgestelde aandacht, het op je beurt wachten, het delen van materiaal en het omgaan met vriendjes aan de orde. Op vele momenten van de dag wordt hier individueel of in de groep over gesproken. Waar nodig verzorgt de schoolmaatschappelijk werkster een sociale vaardigheidstraining voor kinderen die dit nodig hebben.

 

 

werkweek5-rechterkantwerkweek4-rechterkantwerkweek-rechterkant