‘Waar heb je je fiets neergezet?’

Alle kinderen zijn in principe de hele dag op school, zetten fietsen op slot in de rekken, schrijven met potlood en vulpen en riskeren een week opsluiting van hun mobiele telefoon.

IN & OM DE SCHOOL

Overblijven • Ophalen leerlingen • Handig • Op de fiets naar school • Gymnastiekkleren • Snoepen • Gevonden voorwerpen • Mobiele telefoons

Overblijven

Alle kinderen op onze school maken gebruik van de overblijfregeling onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of bevoegde krachten van {Hutspot}. In de onderbouw kunt u de tussenschoolse opvang ook zelf regelen, in midden– en bovenbouw is het overblijven verplicht.

boterhammen

Ophalen leerlingen

De kinderen uit de onderbouw worden in de klas opgehaald. Kinderen uit de midden- en bovenbouw komen zelf naar het schoolplein.

Handig

Van handig tot verplicht of gewoon leuk om op school bij je te hebben.

Voor de onderbouw:

 • plantje
 • placemat
 • 2 pasfoto’s

 

Voor de middenbouw :

 • een tas (geen plastic tasje)
 • gymspullen (zaalschoenen, kleding en handdoek)

 

Voor de bovenbouw nog aangevuld met :

 • een goede vulpen (leerlingen krijgen eenmalig een vulpen van school in groep 4, wanneer deze vervangen moet worden, dienen kinderen er zelf een aan te schaffen)
 • een hoofdtelefoon of oortjes voor de computerwerkjes.
 • gymspullen (zaalschoenen, kleding en handdoek)

 

op-de-trap

Op de fiets naar school

Fietsen kunnen in een van de fietsenstallingen*. En hoewel wij poort en fietsenstallinghekken zoveel mogelijk dicht houden, is er geen sprake van permanente bewaking. Zet de fietsen dus op slot.
En voor iedereen geldt: niet fietsen in de poort en op het plein!

* Bovenbouwfietsen en steppen: rechts van het hoofdgebouw, middenbouwfietsen: linksaf het plein oversteken, links naast de laagbouw Kleuterfietsen: op het kleine pleintje.

Gymnastiekkleding

Tijdens de gymnastiekles in recreatiecentrum ‘Oostervant’ dragen de kinderen eigen sportkleding. Gymschoenen zijn verplicht, het dragen van sieraden is niet toegestaan. De school accepteert geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte of beschadigde sieraden, e.d. Kinderen uit de onderbouw hebben gym op school. Hiervoor hebben zij geen sportkleding nodig. Eenvoudige gymschoentjes van het slappe, goedkope soort voldoen prima.

Snoepen op school

Er wordt nadrukkelijk verzocht geen snoep mee te geven en voor traktaties met verjaardagen genieten fruit en hartige hapjes onze voorkeur.

Gevonden voorwerpen

Zoekgeraakte spullen kunnen worden teruggevraagd bij de administratie. Kleding hangt op de eerste kapstok in het hoofdgebouw of zit in de la onder de vitrine. Nu en dan wordt een expositie van gevonden voorwerpen georganiseerd. Dat wat na die expositie overblijft gaat naar goede doelen.

test3

Mobiele telefoons

Omdat kinderen niet altijd de consequenties overzien van hun ‘mobiel gedrag’ zijn er omtrent het gebruik van mobiele telefoons de volgende afspraken:

 1. Maak een afweging of het meenemen/geven van een mobiele telefoon noodzakelijk is. Dat kan per dag verschillen.
 2. Het maken van foto’s of filmpjes is niet toegestaan en de telefoon staat UIT tijdens schooltijd, UIT op het schoolterrein en UIT tijdens schoolactiviteiten (gymles, excursie e.d.) of op weg daar naar toe. Alleen na overleg met de leerkracht zijn uitzonderingen toegestaan.
 3. De leerling is zélf verantwoordelijk voor zijn/haar mobiele telefoon. De mobiele telefoon blijft onder schooltijd in de tas.
 4. Van leerlingen, die zich niet aan de regels houden, wordt de telefoon zonder pardon afgenomen. Hij wordt dan minimaal 1 week in de schoolkluis bewaard. Die periode kan zelfs langer worden, wanneer het afgeven van de telefoon problemen oplevert. Ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht.
 5. In bijzondere gevallen of omstandigheden, kan de schoolleiding afwijken van deze regels danwel nadere regels stellen.
 6. Ouders, die kinderen toestaan een mobiele telefoon mee naar school te nemen, gaan akkoord met bovenstaande regels en accepteren de daarbij behorende verantwoordelijkheid.

NB. In dringende gevallen gedurende de schooltijd kunnen ouders natuurlijk de school bellen of mag het kind met de schooltelefoon de ouders bellen.

 E.Jacobs-rechterkant

“Een bijdrage van de ouders is altijd van harte welkom”

Esther Jacobs is leerkracht

Esther: “In de klas is een voorbereide omgeving belangrijk, dit trekt de aandacht van de kinderen en nodigt hen uit tot spelen en leren. Dus wij zorgen als leerkrachten regelmatig voor nieuwe thema’s, met nieuwe werkjes en een ingerichte speelhoek. Er zijn ook speciale lessen bijvoorbeeld met wol: van schaap naar draad. Alle leerkrachten zetten zich daarbij in en soms vragen we ook ouders. Als ouders het leuk vinden is hun bijdrage van harte welkom: een moeder heeft voor mij prachtige letterzakjes gemaakt, een andere ouder heeft een tijdsbalk getimmerd en er zijn ook ouders die regelmatig luizen kammen.

We hebben regels in de klas voor de kinderen en die gelden natuurlijk ook voor de ouders. Het is prettig voor ons en voor hen, als ze weten waarom er soms kleedjes met werkjes in de klas liggen en dat je daar niet op mag gaan staan. Ook geven we de ouders uitleg over het plantje waar de kinderen zelf voor zorgen en de jas en de beker die ze zelf op de juiste plek zetten. Dat draagt allemaal bij aan die prettige omgeving.

In de onderbouw is veel contact met de ouders. Voordat een kind in de klas komt is er een introductiegesprek. Bovendien komen ouders de klas in om hun kind te brengen en halen en dan kan er altijd even worden gevraagd hoe de dag ging. Twee keer per jaar is er een verslagbespreking. En er hangt een bordje bij de deur waarop de leerkracht de dagelijkse mededelingen voor de ouders schrijft. De leerkracht zal aangeven als iets niet goed gaat, maar zelf een afspraak maken om iets te bespreken of gewoon te informeren over je kind kan altijd!”