‘Zijn ze morgen nu alweer vrij?!’

Hoe laat beginnen de lessen? Hoe laat moet ik ze ophalen, wanneer zijn ze op schoolreis, werkweek en wanneer is het lerarendag?

SCHOOLTIJDEN & VAKANTIES

Schooltijden

Maandag 08.45 – 15.15
Dinsdag 08.45 – 15.15
Woensdag 08.45 – 12.00 / 12.45*
Donderdag 08.45 – 15.15
Vrijdag 08.45 – 15.15

 

* Op woensdag zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij. In een wachtklas kunnen broertjes/zusjes eventueel het einde van de schooltijd van midden-en bovenbouw afwachten.

feest-op-school-boot

Vakanties, vrije dagen en speciale activiteiten

Bij het opstellen van het vakantierooster volgen we de lijn van FOKOR (Federatie OnderwijsKoepels en Openbaar onderwijs Rotterdam). NB: Deze kan afwijken van het landelijke advies dat het Ministerie opstelt.

Het vakantierooster schooljaar 2020-2021 vindt u hier.

Voor een aanvraag van verlof buiten de schoolvakanties gebruikt u dit formulier.

feest-op-school-handen

Daarnaast zijn er de volgende contactmomenten en activiteiten:

  • start- en/of voortgangsgesprekken (minimaal 2x per jaar)
  • informatieavond voor alle ouders
  • kinderboekenweek
  • sinterklaasviering
  • kerstviering
  • adviesgesprek groep 8
  • Centrale eindtoets groep 8
  • voorlichtingsbijeenkomst werkweek voor ouders van wie de kinderen voor het eerst meegaan op werkweek
  • schoolreis groep 2 en 3
  • werkweek

 R.Veldhuijzen-v.Zanten

“We maken de school met elkaar – en het bestuur heeft een duidelijke plaats daarin”

Ruth Veldhuijzen van Zanten

Ruth is moeder van Marijn, Hannah en Olivier, en oud-bestuurslid.

Ruth: “De Rotterdamse Montessorischool is geen deel van een grotere organisatie en daarmee een eenling. Allen die betrokken zijn bij de school, het leerkrachtenteam én de ouders, vormen een gemeenschap. We maken de school met elkaar. Ik draag graag bij en ik ben nieuwsgierig – hoe zit de organisatie in elkaar? Dat ik wilde spieken achter de voordeur heeft waarschijnlijk te maken met mijn beroep als organisatieadviseur en coach.”
Wij zijn een bestuur op afstand. De directeur en het leerkrachtenteam geven sturing en inhoud aan de school. Het bestuur is een klankbord: we kijken naar het jaarplan en monitoren de financiën. Ook spelen er langere termijn kwesties zoals vragen rond passend onderwijs en gebouwbeheer. Het bestuur heeft een adviserende en een controlerende rol.