Wanneer u meer informatie wilt over onze school, kunt u verder kijken op onze website of de meest recente schoolgids lezen.

Kennismakingsgesprek

Indien ouders interesse hebben in de Rotterdamse Montessorischool kunnen zij rond de 3e verjaardag van hun kind een afspraak maken voor een informatieve rondleiding met de directeur Jennyfer van Leeuwen. Een afspraak kunt u maken door te mailen naar (info@montessoribasisschool.nl) of te bellen (010-4775767). Kennismakingsgesprekken vinden altijd in de ochtend plaats (meestal 9.00 uur, soms 9.45 uur).

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er van alles verteld over de school, is er gelegenheid om vragen te stellen en worden ouders rondgeleid door de school. Vervolgens kunnen ouders hun kind aanmelden. Meestal hebben wij echter meer aanmeldingen van nieuwe leerlingen dan dat wij plekken hebben. Dat betekent dat wij helaas niet alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen op de school. Om de plaatsingsprocedure zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, laten wij per kwartaal leerlingen inloten door een (externe) notaris. Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten (of hebben gezeten), krijgen voorrang. De loting vindt plaats aan het eind van het kwartaal waarin de kinderen 3 jaar zijn geworden. Het is dus van belang dat u uw kind op tijd aanmeldt voor de loting.

Geboortemaand Aanmelden loting Geboortemaand Aanmelden loting
jul-aug-sep 2019 vóór 30 sept 2022 apr-mei-jun 2020 vóór 30 juni 2023
okt-nov-dec 2019 vóór 31 dec 2022 jul-aug-sep 2020 vóór 30 sept 2023
jan-feb-mrt 2020 vóór 31 mrt 2023 okt-nov-dec 2020 vóór 31 dec 2023

Het komt wel eens voor dat ouders van een ingelote leerling geen gebruik wensen te maken van de plek. Op dat moment vindt een tweede loting plaats. Tijdens de tweede loting krijgen kinderen die wonen in de postcodegebieden 3021, 3022, 3023 en 3039 voorrang. De precieze procesbeschrijving van aanmelding en loting is te vinden in ons aannamebeleid.

Ingeloot?

Wanneer een kind is ingeloot, zal het dus vanaf de schooldag na zijn/haar vierde verjaardag bij ons op school in een onderbouwgroep kunnen beginnen. Ouders ontvangen ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van het kind meer praktische informatie over de school en de groep waarin het kind zal beginnen. Vervolgens neemt de leerkracht van deze groep contact op met de ouders om een wenafspraak te plannen. Tijdens een wenafspraak komt een kind nog voor het 4 jaar is, een ochtend meedraaien in de klas.

NB: Kinderen die in juli 4 jaar worden starten doorgaans pas na de zomervakantie in de onderbouwklas.

Uitgeloot?

Ouders kunnen ervoor kiezen hun uitgelote kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Mocht er dan later toch een plek vrij komen op school, dan is het mogelijk dat het kind alsnog geplaatst kan worden. Indien het kind dan reeds 4 jaar is geworden en dus is gestart op een andere basisschool, wordt, als er een plek is vrijgekomen, de aannameprocedure voor een leerling van een andere school (zie hieronder) gevolgd.

Instroom leerlingen van een andere school

Het komt wel eens voor dat ouders hun kind de overstap willen laten maken van een andere basisschool naar de Rotterdamse Montessorischool. Dit gebeurt regelmatig wanneer kinderen zijn verhuisd, maar ook wel eens, omdat ouders voor hun kind bijvoorbeeld meer interesse hebben in het montessoriconcept van onze school. De procedure voor de aanmelding van zogenoemde zij-instroomleerlingen loopt als volgt:

  1. Nadat ouders onze schoolgids hebben gelezen en serieuze belangstelling hebben voor de school, kunnen zij een aanmeldformulier wachtlijst zij-instroomleerlingen invullen en mailen naar onze administratie (info@montessoribasisschool.nl).
  2. De school beoordeelt bij ontvangst van een wachtlijstformulier voor zij-instroomleerlingen eerst of er mogelijk plek is voor de leerling. Indien dat het geval is, wordt er contact opgenomen om een persoonlijke afspraak te maken.
  3. Tijdens een oriënterend gesprek zal ouders worden gevraagd naar de reden van de overstap en de motieven achter de keuze voor montessorionderwijs. De directeur zal inhoudelijk meer over de school vertellen, maar ook over de aannameprocedure en natuurlijk of er mogelijk plek is voor het kind.
  4. Wanneer ouders hun kind naar aanleiding van het gesprek graag willen aanmelden, zullen zij toestemming moeten geven aan onze school om contact op te nemen met de huidige school van hun kind. Vervolgens neemt onze intern begeleider contact op met de intern begeleider en eventueel de leerkracht van de huidige school van het kind. Tijdens dit telefonisch gesprek wordt er geïnformeerd naar zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ook wordt er gesproken over een eventueel zorgtraject van het kind.
  5. Voordat het kind definitief kan worden geplaatst komt het één of meer dagen op proefbezoek.
  6. Tenslotte beoordeelt de directeur of het kind bij ons op school kan worden aangenomen en in welke klas het dan kan worden geplaatst. Belangrijke beoordelingscriteria hiervoor zijn: Is er plek in het juiste leerjaar bij ons op school? Kunnen wij het kind de zorg en het onderwijs bieden dat dit kind nodig heeft? Bij aannemen van de leerling, worden de ouders hiervan door de directeur op de hoogte gebracht.
  7. De plaatsing van de leerling is definitief op het moment dat de directeur dit schriftelijk aan ouders heeft bevestigd en de inschrijfformulieren zijn ingeleverd bij de administratie.

Redenen om een leerling niet te plaatsen

Het kan voorkomen dat wij leerlingen niet kunnen plaatsen. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Er is geen plek.
  • De school kan niet voorzien in de ondersteuning die het kind nodig heeft.
  • De ouders staan niet achter de pedagogische visie van montessorionderwijs.

NB: Het kan ook voorkomen dat een leerling op zijn huidige school in een onderzoeksprocedure (gedrag, sociaal-emotioneel of cognitief) zit en dan kan het niet handig zijn de leerling al over te plaatsen. Het is dan gebruikelijk eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten en dan eventueel een aannameprocedure te starten.

In het geval een leerling niet geplaatst kan worden, omdat er geen plek is, kan een leerling bij ons op de wachtlijst worden geplaatst. Ook een kind van de wachtlijst volgt indien er een plek vrij komt eerst de aannameprocedure alvorens dit kind definitief kan worden geplaatst.