Samen

De Rotterdamse Montessorischool vindt goede contacten met ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen school en ouders bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van het kind.

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor de school. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders. De school doet dan ook een beroep op ouders om zich voor diverse activiteiten in te zetten. Ouders kunnen actief zijn als hulpouder, bijvoorbeeld bij het lezen of knutselen of op woensdag in de schoolbibliotheek of bij het begeleiden van een uitje. Ouders kunnen ook zitting nemen in het bestuur of de medezeggenschapsraad.