Onze eigen montessori BSO

Op ons kindcentrum verzorgen wij naast onderwijs ook buitenschoolse opvang voor onze montessorikinderen. Dat doen wij vanuit onze Stichting Kinderopvang De Rotterdamse Montessorischool. 

Landelijk register kinderopvang

Voor het organiseren van de kinderopvang hebben wij een vergunning voor exploitatie vanuit de gemeente. We zijn geregistreerd in het landelijk register kinderopvang met LRK-nummer: 121248446. Met dit nummer kunt u dan ook kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Kindplaatsen en wachtlijst

Voor onze opvang hebben wij een vergunning voor 174 kindplaatsen. Dat betekent dat er maximaal 174 kinderen tegelijkertijd kunnen worden opgevangen. Helaas komt het wel eens voor dat wij voor één of meerdere dagen te veel inschrijvingen voor de BSO hebben. Mocht uw kind zijn geplaatst op de school, betekent dit niet automatisch dat uw kind ook kan worden geplaatst op de opvang. Bij het inschrijfformulier van de school voor uw kind zit ook een aanmeldformulier voor de opvang. Indien wij meteen plek hebben voor uw kind op de BSO bieden wij u meteen een contract aan. Indien wij niet meteen plek hebben (op één of meerdere dagen) voor uw kind op de BSO, nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Uw kind kan dan bijvoorbeeld op de wachtlijst voor de BSO worden geplaatst.

Programma van de opvang 

Tijdens de opvang bieden wij kinderen een rijk en gevarieerd programma aan met voldoende ruimte voor in- én ontspanning. Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten, maar ze kunnen ook kiezen voor vrij spel binnen of buiten.  

Zo ziet een dag op onze BSO eruit. 

Een normale schooldag… 

Wanneer de kinderen uit school komen, starten we in de basisgroepen met een rustmomentje aan tafel. Met elkaar drinken we een kopje thee en we eten bijvoorbeeld een cracker en soms een koekje. Aan tafel nemen we de tijd voor elkaars verhalen en bespreken we wat het programma voor de middag gaat worden. 

Sommige kinderen hebben zich wellicht vooraf ingeschreven voor een activiteit, bijvoorbeeld een 6-weekse cursus Ukelele spelen. De andere kinderen kunnen kiezen uit het aanbod voor de middag. Keuzes zouden kunnen zijn: buitenspelen, bakken of koken, Lego Masters of knutselen. Dit staat klaar in verschillende lokalen of ruimtes. Vaak kunnen zeker de jongere kinderen ook gewoon lekker spelen in hun basisgroep. 

Aan het eind van de middag komen we weer bij elkaar in de basisgroep. De kinderen krijgen nog een gezonde snack. Vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. 

In de vakantie… 

In de vakantie maken we er natuurlijk een fijne vakantiesfeer van! In de vakantie zijn de kinderen van 8.10 uur tot 18.30 uur welkom op de BSO. 

We bedenken activiteiten in en om ons kindcentrum. Denk hierbij aan vrij spelen, sporten, workshops, naar de speeltuin, etc. Regelmatig zullen we er ook met de kinderen een dagje op uit trekken. Een excursie naar de dierentuin wellicht of lekker ravotten in De Speeldernis. Ook culturele uitjes staan op het programma: De Kunsthal, het Maritiem museum… in en om Rotterdam is er altijd genoeg te doen! 

Tussendoortjes, drinken en de lunch wordt tijdens de opvang door ons verzorgd. We zorgen hierbij voor gezonde variatie. 

Activiteiten op de opvang 

Tijdens de opvanguren bieden wij verschillende activiteiten aan, maar er is ook veel tijd en ruimte voor ontspanning. Voor het begin van een nieuwe periode stelt het opvangteam een brochure op met de 6-weekse cursussen die de nieuwe periode op het programma staan. Hier kunnen kinderen zich voorafgaand aan een nieuwe periode voor inschrijven. Daarnaast bieden wij dagelijks wisselende activiteiten aan waar de kinderen op de dag zelf voor kunnen kiezen. Naast de activiteiten kunnen kinderen er ook dagelijks voor kiezen om gewoon binnen of buiten te spelen. 

Wij gaan regelmatig met de kinderen in gesprek over activiteiten die zij graag op het programma zouden willen hebben, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij het opstellen van ons activiteitenprogramma. Dit kan zijn bij het organiseren van de 6-weekse cursussen, maar zeker ook bij dagelijkse vaste activiteiten die we de kinderen aanbieden. 

Dagelijkse ‘vaste’ activiteiten 

Als kinderen zich niet hebben opgegeven voor een 6-weekse cursus of zwemles, kunnen de kinderen dagelijks kiezen wat zij willen doen tijdens de buitenschoolse opvang. De pedagogisch medewerkers zorgen iedere dag dat er verschillende activiteiten worden geboden waar de kinderen uit kunnen kiezen. Activiteiten die wij dagelijks kunnen aanbieden zijn onder andere: buiten spelen (elke dag), vrij spel binnen (elke dag), Lego Masters, koken en bakken, proefjeslab, dier- en plantverzorging, klimgym, sportactiviteiten, creatief, spelletjes, etc.  

6-weekse cursussen 

Iedere periode maken wij met de pedagogisch medewerkers een planning van 6-weekse cursussen, waar kinderen op onze BSO voor kunnen intekenen. Als kinderen zich hiervoor hebben opgegeven, volgen zij 6 weken lang deze cursus. Voor onze cursussen zoeken we ook de samenwerking met externe partijen. We blijven steeds op zoek naar leuk nieuw aanbod van cursussen en zorgen voor voldoende afwisseling. Ook in overleg met de kinderen kunnen we de invulling van de volgende periode bepalen. Voorbeelden van 6-weekse cursussen zouden kunnen zijn: het leren bespelen van een instrument, sportclinics, podiumkunsten, schaken of programmeren. 

Zwemles 

Tijdens de buitenschoolse opvang bieden wij op dinsdag en donderdag ook de mogelijkheid kinderen te begeleiden naar en van de zwemles in Sportcentrum Oostervant. Wij hebben bij het zwembad een vast aantal zwemlesplekken gereserveerd voor kinderen van ons kindcentrum. Als u wilt dat uw kind tijdens de buitenschoolse opvang naar de zwemles gaat, kunt u dat bij ons aangeven. Indien wij meteen een plek vrij hebben, kan het kind meteen beginnen met de zwemles, anders plaatsen wij uw kind op de wachtlijst en kan uw kind beginnen wanneer wij een plekje vrij hebben. 

Aan het afnemen van de zwemlessen zijn bijkomende kosten verbonden. Deze kosten voor de zwemlessen brengen wij in rekening op uw maandfactuur en betalen wij dan weer door aan Sportcentrum Oostervant. U hoeft zich dus niet ook nog bij Oostervant op te geven, dat doen wij voor u. 

Pakketten en tarieven voor de opvang 

Wij bieden voor de buitenschoolse opvang twee soorten pakketten aan: het totaalpakket of het schoolwekenpakket. 

 

Totaalpakket 

Wilt u het gehele jaar, schoolweken en vakanties, verzekerd zijn van een plek op de BSO? Kiest u dan voor een totaalpakket. Behalve de dagen dat de BSO gesloten is, plannen we uw kind standaard in op de weekdag(en) die u afneemt. Neemt u bijvoorbeeld opvang voor uw kind af op dinsdag, dan plannen wij uw kind op alle dinsdagen dat de BSO is geopend in. U hoeft er dan niet meer steeds aan te denken uw kind in de vakanties speciaal op te geven. 

Het uurtarief 2023 voor het totaalpakket is € 8,50. Het tarief voor 2024 is nog niet vastgesteld. 

Schoolwekenpakket 

Kiest u voor een schoolwekenpakket, dan plannen we uw kind op de weekdagen van uw keuze alleen in tijdens de schoolweken. Wanneer er een studiedag valt op de weekdag dat uw kind normaal gesproken naar de BSO gaat, zit deze bij dit schoolwekenpakket in. 

Als u heeft gekozen voor een schoolwekenpakket, wilt u wellicht zo nu en dan in de vakantie wel gebruik maken van de vakantieopvang. Dat kan. Wij vragen u deze extra dagen, uiterlijk twee weken voordat de vakantie begint, bij ons aan te vragen. Meestal kunnen we dan deze plekken nog garanderen. 

Het uurtarief 2023 voor het schoolwekenpakket is € 8,95. Het tarief voor 2024 is nog niet vastgesteld. 

Automatische incasso 

Wij maken uitsluitend gebruik van automatische incasso. De kosten voor de opvang worden maandelijks vooraf aan u gefactureerd. Heeft u extra dagen afgenomen, dan komen deze op nacalculatie op de factuur erbij. Ook indien u zwemlessen voor uw kind afneemt, worden deze doorberekend op uw maandfactuur. 

Andere organisaties voor buitenschoolse opvang

In Rotterdam verzorgt nog een groot aantal instellingen buitenschoolse kinderopvang. Van onze school gaan er meerdere kinderen naar ondergenoemde organisaties. Uiteraard kunt u zelf ook een alternatieve keuze maken. 

Hutspot (Stichting Activiteiten na schooltijd)

Opvangadres:
Verschillende locaties in de buurt van de Rotterdamse Montessorischool

Correspondentieadres:
Statensingel 116B,
3039 LT Rotterdam
010 - 466 74 57 (bereikbaar op opvangdagen tussen 9:00 en 14:30 uur)

Kiddoozz (Kinderdagverblijf Beatrix)

Korenaarstraat 26
3023 XG Rotterdam
010 – 760 26 03

Eisvrij

Beukelsdijk 107
3021 AE Rotterdam
010 – 407 47 00
info@eisvrij.nl

Roetsj

Heemraadsingel 169
3022 CG Rotterdam
06 – 41 93 42 11
info@roetsj.com

www.roetsj.com