Voel je welkom

Ouders zijn altijd welkom bij het team en de directie om een afspraak te maken voor het inwinnen en delen van informatie over de ontwikkeling van hun kinderen of andere schoolzaken. Er is ook een aantal vaste contactmomenten per schooljaar gepland (startgesprekken, voortgangsgesprekken, informatieavond).

Parro

Voor de actuele informatievoorziening maken we gebruik van de ouderapp Parro. Via deze app worden actuele berichten vanuit de leerkracht of de schoolleiding met ouders gedeeld. Ook kunnen ouders en leerkrachten ‘chatten’ via de Parro. De activiteitenkalender staat ook in Parro. Wanneer er bijvoorbeeld oudergesprekken zijn, kunnen ouders zich hiervoor aanmelden via de app. Tenslotte posten de leerkrachten vaak leuke foto’s of klassenverhalen op Parro. Leuk om te lezen voor alle ouders.

Ouderportaal

Naast Parro gebruiken wij op school ook het ParnasSys Ouderportaal. Dit is de oudertoegang tot ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders kunnen hier de algemene gegevens van hun kind bekijken en wijzigen, maar kunnen ook eventuele handelingsplannen of notities van de leerkracht inzien.

E-mail

Al onze teamleden beschikken over een e-mailadres: voorletter.achternaam@montessoribasisschool.nl. Ouders kunnen leerkrachten dus ook altijd per mail bereiken.