Op de Rotterdamse Montessorischool blijven tussen de middag zo goed als alle kinderen op school. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee en zij eten en drinken in hun eigen klas onder leiding van hun eigen leerkracht. Tijdens het buiten spelen houden onze pedagogisch medewerkers toezicht en doen zij sport- en spelactiviteiten met de kinderen. De eigen leerkracht heeft dan pauze.

Onkosten

De kosten voor de overblijf bedragen voor dit schooljaar (2023-2024) 100 euro per kind per jaar. Deze kosten worden jaarlijks meegerekend in de leerlinggebonden kosten van de ouderbijdragen. U kunt ervoor kiezen geen gebruik te maken van de overblijf, dan haalt u uw kind tussen de middag op voor de lunch.