Op de Rotterdamse Montessorischool blijven tussen de middag in principe alle kinderen op school. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. In de onderbouw eten de kinderen hun lunch onder leiding van een onderwijsassistent (of een andere leerkracht) in hun eigen klas. Hun eigen leerkracht heeft dan een half uur pauze. In de midden- en bovenbouw eten en drinken de kinderen in hun eigen klas onder leiding van hun eigen leerkracht tijdens een leesactiviteit (voorlezen of zelf lezen). Tijdens het buiten spelen houden een half uur sportinstructeurs van Double Sports toezicht en doen zij sport- en spelactiviteiten met de kinderen. Tijdens dit half uur heeft de eigen leerkracht pauze. De midden- en bovenbouwkinderen spelen in totaal 45 minuten buiten tussen de middag. Het overige kwartier houdt de eigen leerkracht toezicht.

Onkosten

De kosten voor de overblijf bedragen voor dit schooljaar (2020-2021) 100 euro per kind per jaar. Deze kosten worden jaarlijks meegerekend in de leerlinggebonden kosten. Hiervan worden de sportinstructeurs van Double Sports en de uren van de onderwijsassistenten (bij de onderbouwpauze) betaald.