Beginnen

Onze school begint ’s morgens om 8.30 uur. De poort van de school gaat om 8.10 uur open, de schooldeuren om 8.20 uur. Van 8.10 uur tot 8.20 uur, kunnen de leerlingen nog even op het plein spelen en wachten onder begeleiding van hun ouders. De kinderen gaan vervolgens alleen het schoolgebouw binnen naar de klas. De ouders blijven buiten. Een dag in de week is het ‘naar de klas breng-dag’, dan kunnen ouders hun kind tot in de klas brengen. Dat is wisselend op dinsdag- en donderdagochtend. We hebben dus een inloop in de klassen van 10 minuten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school om 15.00 uur uit. Op woensdag hebben de kinderen ’s middags vrij. De school gaat dan om 12.30 uur uit.

Overblijven

Tussen de middag hebben de kinderen overblijfpauze. Bij ons op school is het gebruikelijk dat de kinderen dan op school blijven. Dit is echter niet verplicht. U kunt ervoor kiezen uw kind tussen de middag thuis te laten lunchen.

De overblijftijden zijn als volgt:

Onderbouw: 12.00 – 13.00 uur

Middenbouw: 11.30 – 12.30 uur

Bovenbouw: 12.15 – 13.15 uur