Beginnen

Onze school begint ’s morgens om 8.45 uur. De poort van de school gaat om 8.15 uur open. We hebben dus een inloop van 30 minuten. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school om 15.15 uur uit. Op woensdag hebben de kinderen ’s middags vrij. Voor de leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 gaat de school om 12.00 uur uit en voor de leerlingen van leerjaar 5, 6, 7 en 8 gaat de school om 12.45 uur uit. Kinderen uit de lagere leerjaren die een grote broer of zus op school hebben, kunnen tot 12.45 uur wachten in de wachtklas, zodat ouders hun kinderen ook op woensdag gelijktijdig kunnen ophalen.

Coronamaatregelen

Wegens het coronavirus gaat het brengen en halen van de kinderen op school momenteel anders. Wij ontvangen de kinderen ’s ochtends bij de poort aan de Essenburgsingel. Ouders gaan niet mee door de poort. De grotere leerlingen gaan zelf naar de klas, de jongere leerlingen worden begeleid door leerkrachten en onderwijsassistenten die klaar staan bij de poort, zodat ze niet alleen hoeven. ’s Middags worden de kinderen ook buiten de poort opgehaald. Er is daar een leerkracht die controleert of kinderen niet alleen vertrekken (tenzij dat is afgesproken, bijvoorbeeld bij bovenbouwleerlingen).

Om dit logistiek te kunnen organiseren, worden de kinderen ’s ochtends in shifts op school gebracht en ’s middags in shifts weer opgehaald volgens een rooster op beginletter van achternaam. Het actuele rooster wordt gecommuniceerd met ouders via Parro. Leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 hebben dus tijdelijk niet meer eerder vrij op de woensdag.