Schooljaar 2020-2021

van tot en met
Zomervakantie 2020 vrijdag 17-07-2020 (vanaf 12.00 uur) maandag 31-08-2020
Studiedag woensdag 30-09-2020
Herfstvakantie maandag 19-10-2020 vrijdag 23-10-2020
Studiedag maandag 16-11-2020
Sinterklaas vrijdag 04-12-2020 vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij
Kerstvakantie vrijdag 18-12-2020 vrijdag 01-01-2021
Dag van de leraar vrijdag 19-02-2021
Voorjaarsvakantie maandag 22-02-2021 vrijdag 26-02-2021
Studiedag donderdag 18-03-2021
Pasen vrijdag 02-04-2021 maandag 05-04-2020
Studiedag dinsdag 06-04-2021
Koningsdag dinsdag 27-04-2021
Meivakantie maandag 03-05-2021 vrijdag 14-05-2021
Pinksteren maandag 24-05-2021
Werkweek maandag 31-05-2021 donderdag 03-06-2021
Extra verlof werkweek vrijdag 04-06-2021
Zomervakantie 2021 vrijdag 16-07-2021 (vanaf 12.00 uur) vrijdag 27-08-2021

* De kerstvakantie begint op vrijdag 18 december. Het nieuwe kalenderjaar beginnen we op maandag 4 januari.

* Op de vrijdag (dag van de leraar) vóór de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen al vrij.

* Op dinsdag (studiedag) na de Pasen zijn alle leerlingen vrij.

* Tijdens de werkweek zijn de leerlingen van groep 1, 2 en 3 vrij.
* Vrijdag ná de werkweek (04-06-2021) zijn alle leerlingen vrij.

* Leerlingen van groep 8 zijn in de laatste schoolweek voor de zomervakantie vrij. In die week komen ze woensdag wel naar school voor een feestelijk afscheid (middag en avond).

Verlof buiten schoolvakanties

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van tevoren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen.

In uitzonderlijke gevallen kan uw kind vrijgesteld worden van schoolbezoek. Om een verlofaanvraag te doen, dient u een verlofformulier in te vullen. De directeur toetst de aanvraag aan de richtlijnen. Verlof, dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming is verleend, geldt als ongeoorloofd schoolverzuim en moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.