Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2022-2023

  van   tot en met  
Zomervakantie 2022 vrijdag 08-07-2022

(vanaf 12.30 uur)

vrijdag 19-08-2022
Studiedag maandag 22-08-2022
Studiedag woensdag 28-09-2022
Herfstvakantie maandag 24-10-2022 vrijdag 28-10-2022
Studiedag dinsdag 15-11-2022
Sinterklaas maandag 05-12-2022 vanaf 12.30 uur alle kinderen vrij
Kerstvakantie vrijdag 23-12-2022 vrijdag 06-01-2023
Studiedag vrijdag 24-02-2023
Voorjaarsvakantie maandag 27-02-2023 vrijdag 03-03-2023
Studiedag dinsdag 21-03-2023
Teamdag donderdag 06-04-2023
Pasen vrijdag 07-04-2023 maandag 10-04-2023
Meivakantie maandag 24-04-2023 vrijdag 05-05-2023
Hemelvaart donderdag 18-05-2023 vrijdag 19-05-2023
Pinksteren maandag 29-05-2023
Werkweek dinsdag 30-05-2023 vrijdag 02-06-2023
Extra verlof werkweek maandag 05-06-2023
Zomervakantie 2023 vrijdag 07-07-2023

(vanaf 12.30 uur)

vrijdag 18-08-2023
  1. De maandag na de zomervakantie (22 augustus 2022) zijn de kinderen nog vrij. Dit is een studiedag voor de teamleden.
  2. Op de studiedagen zijn de leerlingen vrij en heeft het onderwijspersoneel een studiedag.
  3. De kerstvakantie begint op vrijdag 23 december. Het nieuwe kalenderjaar beginnen we op maandag 9 januari.
  4. Op de teamdag (donderdag 6 april 2023) zijn alle leerlingen vrij.
  5. Tijdens de werkweek zijn de leerlingen van groep 1, 2 en 3 vrij. Zij hebben pinkstervakantie.
  6. Maandag 5 juni 2023 is een vrije dag. (extra verlof werkweek)
  7. Leerlingen van groep 8 zijn in de laatste schoolweek voor de zomervakantie vrij. In die week
    komen ze woensdag 5 juli 2023 wel naar school voor een feestelijk afscheid (middag en avond).

Verlof buiten schoolvakanties

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van tevoren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen.

In uitzonderlijke gevallen kan uw kind vrijgesteld worden van schoolbezoek. Om een verlofaanvraag te doen, dient u een verlofformulier in te vullen. De directeur toetst de aanvraag aan de richtlijnen. Verlof, dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming is verleend, geldt als ongeoorloofd schoolverzuim en moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.