Een prachtig gebouw

De Rotterdamse Montessorischool kindcentrum is gevestigd in een karakteristiek oud schoolpand op een binnenplaats van een woonblok aan de Essenburgsingel. Via een sierlijke toegangspoort arriveer je op ons schoolplein met in het midden een prachtige oude kastanjeboom, waaromheen jaarlijks vele activiteiten plaatsvinden. Aan beide kanten van het schoolplein staan de gebouwen van ons kindcentrum. Een veilig besloten omgeving midden in de grote stad. Wanneer je het gebouw betreedt, ervaar je de karakteristieke allure van een oude school. Hoge gangen en lokalen met grote raampartijen, klassieke tegels langs de wanden en een sierlijke wenteltrap omhoog. Met veel liefde en zorg gebruiken wij ons bijzondere pand.

kastanjeboom-op-schoolplein
kastanjeboom-op-schoolplein
kastanjeboom-op-schoolplein

Twee entiteiten, één kindcentrum

De Rotterdamse Montessorischool kindcentrum is ontstaan op initiatief van Vereniging de Rotterdamse Montessorischool. In 2021 is het idee ontstaan om vanuit de pedagogische montessorivisie van Vereniging de Rotterdamse Montessorischool een bijpassende kinderopvang voor de kinderen van de montessorischool te starten voor de buitenschoolse opvang (BSO) op dezelfde locatie. Begin 2022 is er dan ook door het bestuur van de vereniging een stichting opgericht om deze opvang vanuit te gaan organiseren: Stichting Kinderopvang De Rotterdamse Montessorischool. Op papier bestaan er dus twee entiteiten: een vereniging voor het onderwijs en een stichting voor de opvang. In de praktijk functioneren beide partijen zoveel mogelijk als één organisatie: De Rotterdamse Montessorischool kindcentrum. Beide organisaties worden aangestuurd onder dezelfde leiding en het team van onderwijs- en opvangprofessionals werkt als één team. Alle kinderen die alleen op de montessorischool zitten en geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang profiteren ook van de expertise van onze opvangmedewerkers wanneer zij onder schooltijd de tussenschoolse opvang (overblijf) verzorgen en wanneer zij onder schooltijd extra ondersteuning bieden in de klassen.

Montessori

Ons onderwijs én onze opvang is gebaseerd op de filosofie van dr. Maria Montessori. De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’; alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden.