Wij werken op de Rotterdamse Montessorischool volgens de filosofie van Maria Montessori. Wij vertalen deze filosofie naar de huidige tijd en maken ook gebruik van moderne middelen.

Bij ons op school staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal. Ons doel is kinderen op te leiden én op te voeden tot evenwichtige, sociale wereldburgers met voldoende kennis en vaardigheden om verder te kunnen in het leven.

Kosmisch onderwijs en opvoeding

Wij gaan uit van een kosmisch bewustzijn. Volgens het kosmisch principe is alles en iedereen in het heelal met elkaar verbonden en heeft alles en iedereen zijn eigen kosmische taak. Wij hebben als mensen ook verschillende taken en wij leren kinderen dan ook van jongs af aan dat wij als mensen een onderdeel zijn van het grote geheel. Wij willen kinderen stimuleren hun eigen interesses te volgen en een nieuwsgierige houding bij kinderen ontwikkelen. Ons doel is dat kinderen individueel op zoek gaan naar hun eigen kosmische taak: op deze wereld; in onze maatschappij; in de klas. Wij geven kinderen daarbij veel vrijheid. Kinderen kunnen kiezen wat ze willen leren, hoe ze dat willen leren, waarmee ze willen leren, met wie ze willen leren, etc.

Vrijheid door gebondenheid

Er zijn echter ook grenzen aan de vrijheid van een kind. De vrijheid van een kind reikt tot waar de vrijheid van een ander in het geding komt. Wij leren kinderen van jongs af aan dat je soms geen vrije keuze hebt. Je mag veel, maar niet als een ander daar last van heeft. In de klassen hebben wij van veel materialen maar een beperkte hoeveelheid, dit zorgt ervoor dat kinderen soms dus iets niet kunnen kiezen, omdat een ander het al in gebruik heeft. Soms beperkt een leerkracht de vrijheid van een leerling, bijvoorbeeld door een leerling te sturen in werkkeuze, een leerling een vaste plek te geven om te werken, om voor voldoende rust in de klas te zorgen, etc. De beperking van de vrijheid van kinderen noemen wij vrijheid in gebondenheid.

Wij volgen en sturen kinderen dus op individueel niveau. Wij kijken naar de mogelijkheden en interesses van het kind. De leerstof laten wij hierop aansluiten. Een kind heeft werk op zijn eigen niveau en werkt vervolgens op zijn eigen tempo.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Wij stimuleren vanaf het begin zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Kinderen doen bij ons op school veel zelf. Zij kleden zichzelf aan- en uit, hangen hun spullen aan de kapstok, pakken hun eigen werk, ruimen hun eigen werk op, kiezen en plannen hun eigen werk, etc. We zijn trots op de zelfstandigheid van onze leerlingen, welke kenmerkend is voor het montessorionderwijs.

De taak van de school is kinderen te helpen het hen zelf te laten doen. Gedurende hun schooltijd worden kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. In de loop van de middenbouw krijgen de kinderen hun eigen map met persoonlijke streefplannen met leerdoelen. Kinderen kiezen zelf leerdoelen waaraan zij gaan werken en hebben zo dus ook duidelijk zicht op de dingen die zij al kunnen en de dingen die er nog van hen worden verwacht.

Voorbereide omgeving

Wij gaan er in ons onderwijs van uit dat een kind van nature geprikkeld is zich te ontwikkelen en dat het de taak van de school is om de omgeving voor het kind zo in te richten dat een kind wordt aangetrokken tot het les- en ontwikkelingsmateriaal (voorbereide omgeving). Door deze prikkelende voorbereide omgeving zal een kind zelf gaan experimenteren met de materialen en zo komt het kind tot leren. In de voorbereide omgeving vindt het kind onder andere de door Maria Montessori ontwikkelde ontwikkelingsmaterialen.

Deze materialen zijn zo ontwikkeld dat een kind hier zelfstandig mee kan werken. De leerkracht bekijkt een kind voortdurend en signaleert de behoeften van het kind. Zo nu en dan heeft het kind een lesje nodig van de leerkracht om een stap verder te kunnen maken in zijn/haar ontwikkeling. Het kind kan zelf zijn/haar werk controleren. Wij hebben op de Rotterdamse Montessorischool het ontwikkelingsmateriaal aangevuld met andere materialen en middelen. Wij gebruiken verschillende methodes of aanvullend materiaal. Wij zetten dit materiaal op een montessoriaanse wijze in. Dat wil zeggen dat wij dit materiaal zo inzetten dat kinderen er individueel mee aan de slag kunnen, dat het kinderen verder helpt in hun persoonlijke ontwikkeling en dat zij hun eigen werk kunnen controleren.

Wij maken op dezelfde wijze ook gebruik van ICT-middelen en methodes.

Heterogene groepen

Kinderen werken bij ons in heterogene groepen. We hebben onderbouwgroepen (4 tot 6 jarigen), middenbouwgroepen (6 tot 9 jarigen) en bovenbouwgroepen (9 tot 12 jarigen). Kinderen zitten met verschillende leerjaren door elkaar in dezelfde klas. De verschillende leeftijden zorgen ervoor dat kinderen van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Bij ons op school geven kinderen elkaar lesjes. De samenstelling van de klas verandert jaarlijks, omdat de oudste kinderen naar een volgende bouw gaan en er nieuwe jongste kinderen bijkomen. De jongste kinderen komen er dus bij in een groep die al weet hoe het eraan toe gaat. De oudere kinderen in de groep kunnen de jongste kinderen hierin dus meenemen en hen inspireren.

Meer informatie over montessorionderwijs is te vinden op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).